Blog

Obligaties voor ons tweede 5-jarenplan

Breedband Loosdrecht realiseerde begin 2017  haar eerste glasvezelaansluiting in Oud-Loosdrecht. Dat betekent dat de eerste 5 jaren er op zitten. We hebben in die tijd niet stilgezeten en veel woningen aangesloten. Na 5 jaar tijd voor een feestje en nadenken over activiteiten voor de volgende 5 jaar.

Nog niet alle woningen zijn aangesloten. Daarom hebben we een business case voor die komende 5 jaar opgesteld waarin we het aantal aansluitingen verder willen uitbreiden. We verwachten namelijk dat de behoefte aan snel en betrouwbaar internet door de omstandigheden (Covid, thuiswerken, levering door KPN) de komende jaren alleen maar groter zal worden.

In de plannen is opgenomen dat we het Oppad aansluiten en een “veegactie” langs de Oudloosdrechtsedijk gaan uitvoeren. Ook kijken we, vanwege het enthousiasme van bewoners aan de Horndijk of het financieel haalbaar is om ook deze bewoners aan te sluiten.

Om voor die investeringen voor dit lokale initiatief voor en door Loosdrechters het benodigde geld te krijgen geven we obligaties uit .  Meer daarover kunt u lezen op de pagina financiering.

1-1-2022