Wie zijn wij?

Breedband Loosdrecht is het eerste project van de stichting en coöperatie Breedband Wijdemeren.

De stichting is in het gat gesprongen dat commerciële partijen hebben laten liggen om snel internet via glasvezel aan te leggen. Na een gedegen voorbereiding en met subsidie van de provincie Nrd Holland is een vraagbundeling in Oud-Loosdrecht gehouden die als resultaat opleverde dat er voldoende vraag was en dat het betaalbaar was.

Inmiddels zijn we vanaf december 2016 bezig met de aanleg naar steeds meer woningen en bedrijven. De stichting werkt met veel vrijwilligers waardoor de kosten laag kunnen blijven.

De stichting werkt nauw samen met andere breedband projecten in Nrd-Holland. Op die wijze kunnen we gebruik maken van de expertise van elkaar. Dat betekent o.a. uitwisselen van kennis op het gebied van glasvezel netwerken, aanleg en exploitatie. Daarnaast kunnen we daardoor ook onze juridische en financiële kennis uitwisselen.

Om in uw buurt glasvezel te realiseren starten we eerst met een vraagbundeling, vervolgens kijken we of het financieel verantwoord is om te starten met de aanleg en als dat zo is gaan we de woningen aansluiten.

Medio 2018 hebben we met onze partners en vrijwilligers al bijna 500 woningen voorzien van een aansluiting en we gaan door.

Het bestuur: