Wie zijn wij?

Breedband Loosdrecht is het eerste project van de stichting en coöperatie Breedband Wijdemeren.

De stichting is in het gat gesprongen dat commerciële partijen hebben laten liggen om snel internet via glasvezel aan te leggen. Na een gedegen voorbereiding en met subsidie van de provincie Nrd Holland is een vraagbundeling in Oud-Loosdrecht gehouden die als resultaat opleverde dat er voldoende vraag was en dat het betaalbaar was.

Inmiddels zijn we vanaf december 2016 bezig met de aanleg naar steeds meer woningen en bedrijven. De stichting werkt met veel vrijwilligers waardoor de kosten laag kunnen blijven.

De stichting heeft overleg met andere breedband projecten in Noord-Holland en elders in Nederland. Op die wijze kunnen we gebruik maken van de expertise van elkaar. Dat betekent o.a. uitwisselen van kennis op het gebied van glasvezel netwerken, aanleg en exploitatie. Daarnaast kunnen we daardoor ook onze juridische en financiële kennis uitwisselen.

Om in uw buurt glasvezel te realiseren starten we eerst met een vraagbundeling, vervolgens kijken we of het financieel verantwoord is om te starten met de aanleg en als dat zo is gaan we de woningen aansluiten.

Eind 2019 waren er in Oud-Loosdrecht  al bijna 700 woningen voorzien van een aansluiting en we gaan door. In 2020 stonden we aan het begin van aansluiten van Nieuw-Loosdrecht dat verder is opgepakt door Glaspoort.

Het bestuur: