Aansluiten op het netwerk

Elke gebruiker van een perceel kan worden aangesloten op het Breedband glasvezel netwerk. We doen dit als stichting zonder winstoogmerk.

Dit betekent het volgende: als we in uw straat een netwerk aanleggen wordt u gratis aangesloten indien u heeft aangegeven een abonnement te nemen van een dienstenleverancier. [mits maximaal 15m vanaf de weg]

Neemt u nog geen abonnement dan betaalt u een bedrag afhankelijk van de wijze waarop de aansluiting moet plaats vinden. Wij bieden 3 jaar lang een korting op de abonnementskosten zolang er een actief abonnement is.

Als u nadat we in uw straat de aanleg hebben gerealiseerd een aansluiting wilt krijgt u een offerte op kosten basis. Neem hiervoor contact met ons op.

Nieuwe straten (of buurten) kunnen we alleen aansluiten als er voldoende bewoners een abonnement nemen.