Aansluiten op het netwerk

Elke gebruiker van een perceel kan worden aangesloten op het Breedband glasvezel netwerk. We doen dit als stichting zonder winstoogmerk.

Dit betekent het volgende: als we in uw straat een netwerk aanleggen wordt u gratis aangesloten indien u heeft aangegeven een abonnement te nemen van een dienstenleverancier. [mits maximaal 15m vanaf de weg]

Neemt u nog geen abonnement dan betaalt u een bedrag van € 395,- excl BTW (gebaseerd op prijsniveau 1-7-2018).

Als u nadat we in uw straat de aanleg hebben gerealiseerd een aansluiting wilt krijgt u een offerte op kosten basis (deze zal hoger zijn dan het bedrag van € 395,- excl. BTW.)
Nieuwe straten (of buurten) kunnen we alleen aansluiten als er voldoende bewoners een abonnement nemen.